P ar uzņēmumu

Būvējam dzīvokļu namus, rindu mājas, biroja ēkas, noliktavas un ražošanas ēkas, tirdzniecības platības un dažādas biznesa ēkas. “Hausers” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstīšanu un būvniecību kā galvenais uzņēmējs. Lielāko daļu projektu esam projektējuši un būvējuši paši, kas nozīmē to, ka piedalāmies ēkas tapšanā, sākot no pirmās idejas līdz tās realizēšanai. Mums ir svarīgi piedāvāt kvalitatīvus, savlaicīgus, elastīgus un klienta interesēm atbilstošus pakalpojumus. Mēs vēlamies atbilst klientu vēlmēm, būt tiem pieejamiem un noderīgiem ar padomu. 

Mūsu brīnišķīgajā komandā ir savas nozares labākie speciālisti, uzticami, darboties griboši un talantīgi jaunieši ar inženiera izglītību, kuri novērtē viedu būvniecības vadību. 

Mūsu pamatvērtības ir uzticamība, nodarbošanās ar to, kas mums patīk un ko mēs mākam, darbošanās ar pilnīgu atdevi un pozitīva domāšana.

Pēc vadošās biznesa mediju grupas “Äripäev” un viena no lielākajiem biznesa konsultantu starptautiskā tīkla KPMG datiem Hausers Grupp ir visveiksmīgākais būvniecības uzņēmums Igaunijā 2020. gadā.

M isija un kultūra

K U L T Ū R A  
Mūsu misija ir būt gudram (igauņu val. - TARK) būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmumam. Igauņu valodas vārds TARK nes sevī arī nozīmi, kas atspoguļo uzņēmuma kultūru: T=sekmīgs (Tulemuslik), A=godīgs (Aus), R=racionāls (Ratsionaalne), K=atbildīgs (Kohusetundlik).

M I SI J A
Mūsu misija ir arī uzlabot cilvēku dzīves, brīvā laika pavadīšanas un darba vidi. Mēs uzlabojam pasauli, palīdzot cilvēkiem iekārtot jaunu un labāku mājokli vai modernas darba telpas.