E ttevõttest

Ehitame korterelamuid, ridaelamuid, büroohooneid, lao- ja tootmishooneid, kaubanduspindasid ja erinevaid ärihooneid.

Hausers on kinnisvaraarenduse ja ehituse peatöövõtuga tegelev ettevõte. Enamus meie projekte on meie enda projekteeritud ja ehitatud, s.t me oleme hoone rajamise juures alates esimesest ideest kuni selle valmimiseni. Peame oluliseks pakkuda oma klientidele kvaliteetset, õigeaegset, paindlikku ja kliendi huve arvestatavat teenust. Soovime olla klientidega täpsed, neile kättesaadavad ja nõustame neid alati. 

Meie ägedasse meeskonda kuuluvad  oma ala tippspetsialistid, usaldusväärsed, teotahtelised ja andekad, inseneri haridusega noored, kes väärtustavad tarka ehitusjuhtimist. 

Meie põhiväärtused on: usaldusväärsus, teeme seda, mis meile meeldib ja milles head oleme, anname endast alati parima ja mõtleme positiivselt.

Äripäeva ja KPMG hinnagul on Hausers Grupp Eesti edukaim ehitusettevõte 2020 aastal.

M issioon ja kultuur


K U L T U U R 
olla TARK ehitus-ja kinnisvaraettevõte. TARK omab
siin ka ettevõtte kultuurilist tähendust: T=Tulemuslik, A=Aus, R=Ratsionaalne, K=Kohusetundlik

M I S S I O O N
parandada inimese elu-, vabaaja- ja töökeskkonda. Muudame maailma paremaks, aidates inimestel saada uus ja parem kodu või kaasaaegne tööruum.